Persoonlijke verzorging

De Annenborch biedt thuiszorg aan senioren in de wijde omgeving van het zorgcentrum. Onder thuiszorg verstaan wij: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding & ondersteuning en intensieve zorg thuis.
Heerlijk thuis blijven wonen is een kwestie van zorg op maat.

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen dient u een CIZ-indicatie te hebben.

Vragen?

Voor vragen over thuiszorg kunt u op werkdagen vanaf 10.00 uur contact opnemen met:

Mw. A. Hooijmans (coördinator extramurale zorg)

Telefoon: 073-8519605

E-mail: a.hooijmans@annenborch.nl