Annenborch wederom HKZ gecertificeerd.

In mei 2013 vond een externe audit plaats door certificeringsbureau KIWA in het kader van onze HKZ certificatie.

 

Naast het lezen van onze protocollen en beleidsstukken sprak de auditeur tijdens deze dagen met veel medewerkers en de cliëntenraad. Zij was zeer positief over de kennis, de professionaliteit, de passie en de betrokkenheid van iedereen met wie zij heeft gesprokken, van leiding tot uitvoering.

Wij zijn verheugd en trots dat aan de Annenborch wederom het kwaliteitscertificaat HKZ 2010 is toegekend. Het certificaat heeft een geldigheidsduur tot november 2016.