Vrienden van Annenborch

Welkom op de webpagina’s van de stichting Vrienden van Annenborch. De organisatie die zich inzet om het leven van de ouderen in Annenborch prettiger te maken. Dat is geen overbodige actie sinds de al jaren geleden ingezette bezuinigingen voor dit soort instellingen. En ook al is de oude Annenborch ingeruild voor een eigentijdse accommodatie, faciliteiten voor ontspanning zijn altijd welkom.

Het doel

De doelstelling van de Vrienden van Annenborch is: voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van verzorgingscentrum Annenborch de uitwerking van bezuinigingen enigszins verlichten. Zo beijvert de stichting zich om zodanig facilitair op te treden dat bewoners ontspanning wordt geboden die binnen de normale exploitatie van het centrum niet haalbaar is.

Het ontstaan

Het idee kwam van Huub Pennings die indertijd bestuurder was bij Annenborch. Hij spande zich in om fondsen te verwerven waarmee wat extra voorzieningen voor de bewoners konden worden aangeschaft. De financiële basis werd gelegd met een groots evenement dat Satisfaction Rosmalen organiseerde. Onder de naam Vocaal Lokaal werd een ruim gesponsorde avond gehouden die flink wat geld in het laatje bracht. Daarmee kon het bestuur van de Vrienden van Annenborch aan de slag.

Het bestuur

Jan van Beekveld en Tony van der Geld, mannen van het eerste uur en Tiny Heijmans vormen momenteel het bestuurderstrio.

“Wij opereren vooral in de luwte, we hebben er echt geen behoefte aan om ons op de borst te slaan”, stelt Jan. Een van de grootste aankopen is de Verhalentafel waaraan de bewoners kunnen zitten en met monitoren en PC’s verbonden zijn met internet. Tony: “Zij kunnen putten uit heel veel beeldmateriaal dat voldoende stof oplevert voor onderlinge gesprekken. Onder begeleiding komen hele dialogen tot stand en daarmee wordt sociale isolatie voorkomen of verminderd. De Verhalentafel is een schot in de roos gebleken.”

Het driemanschap houdt bij de bewoners en de medewerkers de vinger aan de pols om te signaleren of er behoefte is aan bepaalde voorzieningen. Tiny: “Zo hebben wij kunnen zorgen voor een mooie grote flatscreen TV en een nieuwe biljarttafel. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we ons potje regelmatig bijvullen om ook in de toekomst facilitair te kunnen blijven bijspringen. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden voor de aanschaf van terrasmeubelen. Dat zijn dingen die door de bezuinigingen niet meer mogelijk zijn maar waar wel veel behoefte aan is.”

Het stichtingsbestuur gebruikt haar netwerken om samen te werken met anderen en op die manier fondsen te werven. Zo stond de Groote Wielenloop in januari 2014 in het teken van de Vrienden van Annenborch. De opbrengst van de loop ging naar de penningmeester van de stichting.

Jan: “In het kader van ons tienjarig bestaan willen we iets extra’s kunnen doen voor de bewoners. Het geld moet deels komen uit de opbrengst van de verkoop van IXXI. Dat is een wanddecoratie die bestaat uit 27 panelen die samen 60 bij 180 cm meten. Op het ‘schilderij’ is een collage gemaakt van de oude Annenborch, het wiel van Armando, de waterpomp, de wetering in Maliskamp en de Wamberg.” Tony: “Wij denken dat dit voor bewoners van De Annenborch een wereld van herkenning is. Maar niet alleen voor hen, voor iedereen die warme gevoelens heeft bij Rosmalen zal dit een mooie decoratie thuis aan de wand zijn.”

Gerealiseerd

Op de onderliggende pagina’s treft u informatie aan over een selectie van de georganiseerde activiteiten en gerealiseerde projecten.

Vocaal Lokaal

De organisatie van Soos Satisfaction bestaat uit een hechte club mensen die zonder eigenbelang graag, kleine en grote, evenementen organiseert voor de gemeenschap. De doelstelling van Vrienden van Annenborch, sprak hen dusdanig aan dat zij met het idee kwamen een groot evenement te organiseren met daaraan gekoppeld een goed doel, in deze vrienden van Annenborch.

Het werd ‘Vocaal Lokaal’, een omvangrijk spektakel waarbij muzikaal talent op divers terrein de kans kreeg op een groot toneel, voor een groot publiek onder begeleiding van een groot gelegenheidsorkest op te treden. Het ging daarbij niet om professionele muzikale mensen, maar om ‘amateurs’ die het waard waren om gehoord te worden. Naast het muzikale gebeuren werd er ook een kunstveiling gehouden. Een werkgroep benaderde kunstenaars met de vraag een ‘werk’ beschikbaar te stellen. De vele beschikbaar gestelde kunstwerken werden tijdens Vocaal Lokaal geveild. Een aantal Rosmalense bedrijven werd beireid gevonden om een belangrijke (financiële) bijdrage te leveren. Uiteindelijk heeft Soos Satisfaction een enorme opbrengst van het evenement beschikbaar kunnen stellen aan de Stichting Vrienden van Annenborch.

De Verhalentafel

Mede dankzij Vocaal Lokaal en bijdragen van het bedrijfsleven kon de stichting Vrienden van Annenborch aan de bewoners van De Annenborch in Rosmalen een zogenoemde Verhalentafel overhandigen. Deze tafel is voorzien van monitoren en PC’s en via internet verbonden met een netwerk. Via de verhalentafel kunnen (historische) beelden worden opgeroepen die weer leiden tot gesprekstof.

Onder begeleiding komen op deze manier de bewoners toe aan actieve dialogen die sociale isolatie terugdringen. Hoewel op leeftijd, krijgen de deelnemers op deze wijze toch nog een stuk educatie en draagt een en ander bij aan de levensvreugde van de bewoners.

De verhalentafel is in die zin mobiel dat deze kon meeverhuizen naar de nieuwe locatie. De investering in de Verhalentafel bedroeg plusminus € 14.500. Een abonnement staat borg voor maandelijks nieuw beeldmateriaal.

Biljart

Het biljart in de oude vestiging van Annenborch was in zodanige slechte staat dat het niet mee kon verhuizen. Dankzij bijdragen van Rosmalense verenigingen en bedrijven staat er in de nieuwe Annenborch inmiddels een splinternieuwe biljarttafel, voorzien van nieuwe keus. Veel bewoners en buurtbewoners maken er driftig gebruik van.

Flatscreen TV’s

Sinds april 2014 staat er in de Delfts Blauwe Zaal een uitermate moderne smart TV van Samsung. In deze zaal wordt de bewoners dag begeleiding geboden, waarbij dagelijks een kwartier bewegen een doelstelling is. Dat past in het omvangrijke beweegplan dat de Annenborch-leiding heeft ontwikkeld en dat op de gesloten afdeling voor dementerende bewoners is gericht.

Directeur Henk Hermsen: “Maar natuurlijk is dat beweegplan ook heel goed toepasbaar voor de dag begeleiding van de licht dementerende bewoners. Ook al ligt de gemiddelde leeftijd hier in Annenborch zo rond de 85 jaar, bewegen blijft belangrijk, daar ben je nooit te oud voor.”

In de Delfts Blauwe Zaal stond eerst een oud TV-beestje waarop je weinig kon zien. Met de nieuwe Samsung zijn de mogelijkheden opeens veel ruimer. Zo is het beweegprogramma van Olga Commandeur als uitgangspunt genomen voor het dagelijks kwartiertje bewegen. Alleen is het tempo wat aangepast omdat het programma van Olga gericht is op 60-plussers en dat blijkt wat te hoog gegrepen. Door vrijwilligers is er een eigen filmpje gemaakt waarmee heel goed te werken is.

Groote Wielenloop

De stichting Vrienden van Annenborch krijgt regelmatig uit allerlei hoeken een financieel douceurtje. Tony: “Er zijn bedrijven en particulieren die bijvoorbeeld bij een receptie de giften aan onze stichting ten goede laten komen. Maar het is ook fijn om te constateren dat anderen onze stichting weten te vinden.”

Een voorbeeld is Sportservice, een initiatief van Evert Scholten en Marco van der Biezen. Sportservice wil mensen prikkelen, uitdagen en ondersteunen om te gaan en blijven bewegen. Dit kan door beweegactiviteiten te organiseren, cursussen of clinics te verzorgen maar ook sport specifieke revalidaties en conditietesten af te nemen.

Evert:” Om deze reden ook zijn we begonnen met de Groote Wielenloop die we dit jaar voor de derde keer hebben gehouden. Traditioneel doen we dat in het tweede weekend van januari. Het tekent Rosmalen dat we dit soort activiteiten kunnen organiseren in samenwerking met andere verenigingen. Zo is OJC Rosmalen een fijne partner die ons volop faciliteert. Afgelopen keer hadden we 450 deelnemers. Een deel van het inschrijfgeld hebben we gedoneerd aan de stichting Vrienden. Het geeft ons een goed gevoel dat we daarmee iets kunnen bijdragen aan de beweegmogelijkheden van de bewoners van de Annenborch.”

Actueel

Op de onderliggende pagina’s treft u informatie aan over actuele activiteiten en projecten.

Ixxi

In het kader van haar tienjarig bestaan wil de stichting Vrienden van Annenborch graag iets extra’s kunnen doen voor de bewoners. Het geld moet deels komen uit de opbrengst van de verkoop van IXXI. Dat is een wanddecoratie die bestaat uit 27 panelen die samen 60 bij 180 cm meten. Op het ‘schilderij’ is een collage gemaakt van de oude Annenborch, het wiel van Armando, de waterpomp, de wetering in Maliskamp en de Wamberg.”
de stichting denkt dat dit voor bewoners van Annenborch een wereld van herkenning is. Maar niet alleen voor hen, voor iedereen die warme gevoelens heeft bij Rosmalen zal dit een mooie decoratie thuis aan de wand zijn. Het systeem is uitwisselbaar, dat wil zeggen, er kunnen ook eigen afdrukken gemaakt worden die in het systeem passen.

De voorraad IXXI ’s is beperkt. De verkoopprijs per set bedraagt € 95,- .
Meer informatie en bestellingen bij de receptiebalie van Annenborch.

Terrasmeubelen

Een grote wens is om het terras van Annenborch te voorzien van deugdelijke en comfortabele meubilair. Compleet met goede parasols en als het even kan effectieve windschermen. Daar wordt nu dus flink voor gespaard.

 

Contact

Voor vragen, suggesties of wat dan ook kunt u terecht bij de bestuursleden van de stichting Vrienden van Annenborch;

Jan van Beekveld: GSM 06 – 30 40 55 83

Tiny Heijmans: GSM 06 – 40 38 10 48

Tony van der Geld: GSM 06 – 26 90 08 82

 

Wilt u een donatie doen aan de Stichting, dan kunt u dit op het onderstaand rekeningnummer

NL 89 RABO 0171925521