Benchmark in de Zorg 2013

 De Annenborch heeft dit jaar voor de eerste maal deelgenomen aan de benchmark in de zorg.

In dit onderzoek worden zorginstellingen met elkaar vergeleken op de terreinen cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en bedrijfsvoering. De Benchmark wordt uitgevoerd door Price Waterhouse en Coopers in opdracht van ActiZ, de branchevereniging van zorgondernemers. In totaal namen 104 leden van ActiZ deel aan alle onderdelen van de benchmark. Uitgangspunt waren de gerealiseerde resultaten over 2012.

Op de onderdelen cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid behaalde de Annenborch een prachtige A score en behoort daarmee op deze onderdelen tot de koplopers in de sector. Op het deelgebied bedrijfsvoering haalden we een B score, hetgeen mede te wijten is aan het gegeven dat we in 2012 zijn verhuisd naar onze nieuwbouw en de extra investeringen die we hadden gedaan in het gebouw en de uitbreiding van onze personeelsformatie. Hierdoor werd het resultaat over 2012 negatief beïnvloed.

Gelukkig zijn de vermogenspositie en de liquiditeit van de Annenborch zondermeer uitstekend en op deze onderdelen scoorden we dan ook een A score.