Annenborch: “parel” in de benchmark 2013

In het eindverslag van de benchmark organisatie zijn vijf elementen uit de benchmark als toekomstwaarde gekwalificeerd.

 

Deze vijf zijn:
· Cliënten die “promotors” van de organisatie zijn;
· Medewerkers die betrokken zijn bij de cliënt en hun organisatie;
· Maatschappelijk doelmatig werken, gericht op meerwaarde voor de burgers;
· Een lage overhead;
· Inspirerend leiderschap.

Zeventien van de 104 deelnemende organisaties scoren duidelijk beter dan de andere organisaties op deze toekomstwaarden. Zij kregen de kwalificatie “parels” mee.
De Annenborch behoort tot deze 17 organisaties.
Belangrijk meetgetal is daarbij de zogenaamde Net Promotor Score (NPS). Dit is een instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de mate waarin de organisatie cliënten en medewerkers aan zicht weet te binden.

In de benchmark rapportage staat over deze parels dat zij:
· Een duidelijke hogere cliënt Net Promotor Score (NPS) hebben;
· Een duidelijk hogere werkgever NPS hebben;
· Goed luisteren naar de cliënten, zowel volgens de cliënten zelf als volgens de medewerkers;
· Een gedragen visie en ambitie in de ogen van zowel het management als de werkvloer;
· Een lagere overhead.

De Net Promotor Score voor cliënten in de verpleging en verzorging bedroeg voor de Annenborch + 52, waarbij het landelijk gemiddelde +23 bedraagt.
De Net Promotor Score voor onze cliënten met dementie bedroeg zelfs +81 en is daarmee de hoogste score van alle 117 deelnemende zorginstellingen.
De Net Promotor Score voor de medewerkers bedroeg voor de Annenborch +32, het landelijk gemiddelde is hier +4.

Als Annenborch zijn we natuurlijk bijzonder blij met deze resultaten!