De Annenborch is een sterk merk volgens imago onderzoek

Hoge scores op betrouwbaar, gastvrij en deskundig

ROSMALEN. Uit een onlangs uitgevoerd imago onderzoek blijkt dat De Annenborch in de regio Rosmalen als een zeer sterk merk bekend staat. De respondenten herkennen De Annenborch als gastvrij en zorgzaam. Zij beleven de dienstverlening als betrouwbaar, betrokken en welkom.

De Annenborch heeft eind 2013 een imago onderzoek uitgezet onder seniore inwoners van Rosmalen, bewoners van De Annenborch, doorverwijzers, afnemers van thuiszorg en mantelzorgers. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de identiteit van De Annenborch op veel vlakken overeenkomt met haar imago. Een ruime meerderheid van de respondenten ziet De Annenborch zoals zij zelf graag gezien wil worden; zorgzaam, gastvrij  en betrouwbaar. 

Beleving dienstverlening
In het onderzoek zijn imago aspecten bevraagd, stellingen voorgelegd en is de beleving van de dienstverlening getoetst. Niet alleen heeft De Annenborch een sterk imago. Ook geven respondenten een zeer positieve waardering aan de beleving van de dienstverlening. Zo ervaren zij de dienstverlening als betrouwbaar , betrokken en welkom. "Om goed te kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt wilden we weten hoe onze belanghouders naar ons kijken. Het antwoord dat we kregen is een enorm compliment aan al onze medewerkers.", aldus een trotse Henk Hermsen, directeur-bestuurder van De Annenborch.

Sterke positie als thuiszorgleverancier
De komende tijd vindt voor De Annenborch een accentverschuiving plaats van intramurale naar extramurale zorg. Een goede en sterke positionering is een belangrijke randvoorwaarde voor dit proces. In het onderzoek is ook gevraagd naar welke thuiszorgleverancier de voorkeur uitgaat, indien deze ingeschakeld moet worden. Ook hier komt De Annenborch zeer positief naar voren. Bijna 80% van de respondenten geeft aan een eerste voorkeur voor De Annenborch te hebben. Hier ligt een duidelijke relatie naar het positieve imago en specifiek daarin het vertrouwen in de deskundigheid van de medewerkers van De Annenborch. Bij dienstverlening zoals persoonlijke zorg is vertrouwen in deskundigheid zeer belangrijk. Je wilt als zorgafnemer zeker weten dat je in goede handen bent en dat de zorgverlener kennis van zaken heeft. Van de respondenten heeft 96% (zeer) veel vertrouwen in de deskundigheid van de medewerkers van De Annenborch. Henk Hermsen hierover: "Goed om te horen dat de deskundigheid van onze medewerkers zo hoog gewaardeerd wordt. Dat is toch de kracht van onze organisatie."