Wijziging Logo Annenborch.

Door wijzigingen in wet- en regelgeving zal wonen met verblijf in een zorgcentrum in de komende jaren alleen nog mogelijk zijn voor cliënten met een zorgzwaartepakket van 4 en hoger. Cliënten met een lager zorgzwaartepakket zijn dan aangewezen op thuiszorg, indien zij daarvoor zijn geïndiceerd.

Voor de Annenborch betekent dit dat zij zich nu en in de komende jaren sterker zal gaan richten op het verlenen van zorg aan huis voor senioren. Dit betekent ook dat wij besloten hebben ons bedrijfslogo enigszins aan te passen. In dit logo wordt de Annenborch nu nog aangeduid als woonzorgcentrum. In het aangepaste logo wordt het begrip “woonzorgcentrum” vervangen door “ouderenzorg” met als toevoeging “in Rosmalen”.

Daarmee geven we aan dat de Annenborch meer diensten voor ouderen levert dan alleen beschermd wonen, maar dat ook het leveren van thuiszorg en andere dienstverlening (bv. maaltijden) tot de kerntaken van onze organisatie behoort. Met de aanduiding “in Rosmalen” geven we dat we deze functies uitsluitend in Rosmalen zullen aanbieden.

Het nieuwe logo wordt nu reeds gebruikt op onze website en zal in de komende tijd geleidelijk worden ingevoerd op briefpapier en andere communicatiemiddelen.