De Annenborch behaalt 4e ster voor gastvrijheid

Op het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 heeft de organisatie Gastvrijheidszorg met Sterren aan De Annenborch een 4e ster voor gastvrijheid toegekend.  De Annenborch had eerder al 3 sterren mogen ontvangen.

4 van de 5 sterren
Dit jaar deden ruim 230 zorgaanbieders mee aan Gastvrijheidszorg met Sterren. De deelnemers zijn beoordeeld op gastvrijheid en afhankelijk van hun score hebben ze sterren toebedeeld gekregen. Er zijn maximaal 5 sterren te behalen. Dit jaar kan De Annenborch een vierde ster aan haar beoordeling toevoegen.

Gastvrijheid
Gastvrijheid neemt een steeds grotere plaats in binnen de zorgsector. Belangrijke onderdelen daarvan zijn gezond en lekker eten en genieten van een goede maaltijd in een prettige ambiance. Maar ook de manier waarop medewerkers patiënten en cliënten bejegenen is een graadmeter, alsook de dienstverlening. In het rapport wordt gezegd dat bij De Annenborch de mens en zijn wens centraal staat en niet het voorschrift of het beschikbare budget. "Dit is een enorm compliment voor al onze medewerkers die los van hun deskundigheid ook steeds in de rol van gastheer en gastvrouw kruipen" aldus Henk Hermsen, directeur-bestuurder van De Annenborch.

Waarderingssysteem
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstellingen. Het doel is de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg. De resultaten van de audits zijn te vinden in de Sterrengids Gastvrijheidszorg 2014. Deze gids staat gepubliceerd op www.zorgmetsterren.nl.

Het rapport
In het rapport dat De Annenborch ontvangen heeft, staan complimenten beschreven voor verschillende aspecten. Zo is er  gelet op de ligging, de architectuur en de indeling van de appartementen. Maar uiteraard is de meeste aandacht uitgegaan naar de gastvrijheidsbeleving. Dat er veel aandacht is voor eigen regie en dat individuele wensen zoveel mogelijk worden gerealiseerd, is goed gewaardeerd. Maar ook bijvoorbeeld de invloed van de cliëntenraad bij de menusamenstelling. Er is zelfs opgemerkt dat De Annenborch over een eigen huishond beschikt.

Klik hier als u meer informatie wil over waar heeft u recht op in een AWBZ-instelling.