Annenborch organiseert bijeenkomsten over dementie

Annenborch organiseert op 26 januari en 3 februari bijeenkomsten over het onderwerp dementie. Hiervoor heeft zij sociaal geriater dr. Anneke van der Plaats uitgenodigd als gastspreekster. Zij is expert op het gebied van dementie en geeft lezingen waarin zij de wetenschap vertaalt naar praktische tips voor professionals en mantelzorgers.

Dementie bijeenkomsten
Op 26 januari en 3 februari organiseert De Annenborch bijeenkomsten met als thema "dementie" voor iedereen die op een of andere manier zorgdraagt voor dementerenden. De bijeenkomst van 26 januari is gericht op dementerende ouderen in een verzorgingstehuis/verpleeghuis en is bedoeld voor professionals en familieleden. De bijeenkomst van 3 februari richt zich op dementerende ouderen in hun thuissituatie en is voor mantelzorgers en professionals thuis zoals bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten. De bijeenkomsten worden geleid door dr. Anneke van der Plaats, wetenschapper, ouderenarts, onderzoeker en adviseur op het gebied van dementie.

Toename problematiek
Door de sterk toenemende vergrijzing en het overheidsbeleid, dat langer thuis wonen stimuleert, is de verwachting dat de problematiek rondom dementie toeneemt. Met name de gedragsproblemen bij dementie zijn voor mantelzorgers lastig om mee om te gaan. Anneke van der Plaats legt het verband tussen de werking van de hersenen bij demente mensen en het ontstaan van (probleem)gedrag. Dit geeft een totaal andere kijkwijze naar gedrag bij hersenziektes. Wanneer we weten hoe het brein werkt, weten we wat ons te doen staat.

Omgevingszorg en omgangsadviezen
Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde 'omgevingszorg', een nieuwe visie op de invloed van de omgeving op mensen met dementie. Omgevingszorg leert hoe je bij de inrichting van de (leef)omgeving rekening kunt houden met de aantasting van het brein bij dementie.
Een gunstige omgeving geeft minder probleemgedrag, een ongunstige juist meer. Vaak zijn we gewend om bij probleemgedrag naar de persoon te kijken en veel minder naar de invloed van de omgeving op dit gedrag. Demente mensen hebben een gunstige omgeving nodig, om hun hersenen op orde te krijgen. De omgeving moet veilig en herkenbaar zijn: geborgenheid, prettige sfeer en vooral geen haast. Het is zelfs zo, dat wanneer de inrichting op de juiste wijze veranderd wordt, vaak al de helft van het probleemgedrag (dwangmatig lopen, roepen, tikken, agressie) verdwijnt en niet meer terugkomt.

Tijdens de bijeenkomsten geeft dr. Anneke van der Plaats uitleg over de nieuwe inzichten op het gebied van dementie en andere hersenaandoeningen. De nieuwe inzichten zijn afkomstig uit de neurowetenschappen, een vakgebied dat nog niet wordt onderwezen aan mensen die in de zorg werken. Noch artsen, noch verzorgenden, noch therapeuten en mantelzorgers zijn hiervan op de hoogte. En dat, terwijl deze neurowetenschappen veel inzicht geven in het gedrag van hersen patiënten. Daarnaast geeft zij handvatten aan mantelzorgers hoe om te gaan met moeilijk gedrag van de dementerende.

Het komt erop neer, dat hersenpatiënten in hun gedrag geheel afhankelijk worden van hun omgeving.
Het functioneren van een dementerende kan door de omgeving gunstig of ongunstig beïnvloed worden. De 'omgevingszorg' gaat er dan ook vanuit dat bij een juiste omgeving de oudere minder medicijnen nodig heeft.

Aanmelden voor de bijeenkomst
Geïnteresseerde mantelzorgers en professionals kunnen zich geheel kosteloos bij De Annenborch aanmelden voor de bijeenkomsten. Dit kan bij de receptie van De Annenborch op De Hoef 100, telefonisch op (073) 8519600, of per mail receptie@annenborch.nl. De bijeenkomst op 26 januari voor dementerenden in een verzorgingshuis/verpleeghuis is van 19.00 uur tot 21.00 uur. De bijeenkomst op 3 februari voor dementerenden in een thuissituatie is van 13.30 uur tot 15.30 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant van De Annenborch. Er is plek voor maximaal 125 plaatsen. Deelname is op volgorde van inschrijving.