annenborch45 uitsnede

Bijeenkomst Annenborch over dementie druk bezocht

Dr. Anneke van der Plaats gastspreekster met handvatten voor professionals en mantelzorgers 

Gisteren vond de eerste van twee bijeenkomsten over dementie plaats in De Annenborch. De bijeenkomst was met ruim 100 aanwezigen druk bezocht. Gastspreekster sociaal geriater dr. Anneke van der Plaats vertaalde in haar verhaal de wetenschap naar praktische tips voor professionals en mantelzorgers.

Dementie bijeenkomsten
Door de sterk toenemende vergrijzing en het overheidsbeleid, dat langer thuis wonen stimuleert, is de verwachting dat de problematiek rondom dementie toeneemt. Met name de gedragsproblemen bij dementie zijn voor mantelzorgers lastig om mee om te gaan. Daarom organiseerde De Annenborch gisteren een bijeenkomst met als thema "dementie" voor iedereen die op een of andere manier zorgdraagt voor dementerenden. "We vinden het belangrijk dat de kennis die er is over dementie bij de betrokkenen terechtkomt. Met kennis en praktische tips kun je beter en effectiever zorg verlenen", aldus Henk Hermsen, directeur-bestuurder van De Annenborch.

Relatie hersenen en gedrag
Anneke van der Plaats legt het verband tussen de werking van de hersenen bij demente mensen en het ontstaan van (probleem)gedrag. Zo geeft ze aan dat er vier lagen in onze hersenen zijn en dat dementerenden vaak niet verder komen dan de tweede laag. Als je dat weet, krijg je meer inzicht in het gedrag van de dementerende en kun je er ook beter op inspelen. Dat wordt duidelijk door haar voorbeeld van simpele huishoudelijke handelingen, waarvoor je een "plan" moet hebben. Dingen moeten geordend en in een volgorde gebeuren. Maar daarvoor maak je gebruik van laag 3 of 4 en dat is voor een dementerende dus erg lastig.

Omgevingszorg en omgangsadviezen
Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde 'omgevingszorg', een nieuwe visie op de invloed van de omgeving op mensen met dementie. Omgevingszorg leert hoe je bij de inrichting van de (leef)omgeving rekening kunt houden met de aantasting van het brein bij dementie. Belangrijk om te weten is bijvoorbeeld dat bestaande herinneringen en beelden met terugwerkende kracht verdwijnen. Eerst verdwijnt de herinnering van de laatste tien jaar, dan van de volgende tien jaar en zo verder. Een demente bewoner die bij haar deur een recente foto van zichzelf ziet, herkent zich niet op de foto. Echter een foto van dertig, veertig jaar geleden wel en zo weet ze beter dat deze kamer bij haar hoort.

Architecten willen graag bouwen voor de toekomst. Maar Anneke van der Plaats vraagt zich terecht af of er ouderen zijn die zich nog uit hun jeugd herinneren dat ramen tot op de vloer lopen. Voor de huidige ouderen geven deze ramen onrust, want ze denken dat ze buiten zitten. Meubels, badkamers, tegeltjes uit de "oude" tijd geven rust en herkenning. Anneke zegt hierover: "In de ouderenzorg moeten we over een drempel heen dat het niet mooi of niet van deze tijd is. Het gaat om de beleving van de dementerende."

Ook is er in haar verhaal plaats voor de aandacht voor prikkels. Dat heeft sterk te maken met de eerder genoemde fasen in onze hersenen. Laag 2, waar veel dementerenden in zitten, kunnen geen statische prikkels verwerken. Daarom is het niet verwonderlijk dat dementerenden in een stille, donkere kamer niet kunnen slapen en zelf geluid gaan maken of gaan rondlopen. Simpel bewegend licht kan hiervoor al een oplossing zijn.

Aanmelden voor de tweede bijeenkomst
Op 3 februari vindt van 13.30 tot 15.30 de tweede bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is gericht op dementerenden in een thuissituatie. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerde mantelzorgers en professionals kunnen zich geheel kosteloos bij De Annenborch aanmelden voor de bijeenkomsten. Dit kan bij de receptie van De Annenborch op De Hoef 100, telefonisch op (073) 8519600, of per mail receptie@annenborch.nl. Deelname is op volgorde van inschrijving.