Invoering elektronisch cliënten dossier succesvol verlopen.

In de eerste maanden van dit jaar is binnen de Annenborch het elektronisch cliënten dossier (ECD) ingevoerd. 

Omdat de invoering van het ECD een omvangrijke operatie betekende, waren een goede voorbereiding en planning natuurlijk essentieel, evenals een goede afstemming met onze leverancier PinkRoccade. Als eerste werd gestart met een pilot op de afdeling psychogeriatrie. Voorafgaande aan de pilot werden de medewerkers geschoold in het gebruik van het ECD. Aansluitend werd deze scholing ook gegeven aan alle overige medewerkers van de Annenborch die met het ECD zouden gaan werken.

De pilot is succesvol verlopen en op grond daarvan werd vanaf medio april het ECD verder ingevoerd op de overige afdelingen van de Annenborch.

Dat we erin zijn geslaagd om het ECD in een betrekkelijk korte tijd breed in de organisatie in te voeren is een groot compliment waard voor allen die bij de voorbereiding en invoering van dit project waren betrokken. Een compliment ook voor alle medewerkers, waar zeker voor een aantal van hen geautomatiseerde informatie verwerking een nieuw gegeven was. Hun betrokkenheid en passie was mede een belangrijke voorwaarde voor het succes van dit project.

In de komende maanden zullen we fase 2 invoeren en afronden. Het betreft dan de invoering van het cliënt portaal, waardoor cliënten en/of hun vertegenwoordiger zelf inzage hebben in het eigen elektronisch cliënt dossier.