Coronavirus 1200 350

Sociale Onthouding: Annenborch doet de voordeur dicht! Aangescherpte maatregel

Het kan u niet ontgaan zijn, Nederland neemt steeds verdergaande maatregelen om maar te voorkomen dat we een niet te beheersen uitbraak krijgen van het Corona virus. Voor Brabant geldt nog eens te meer dat het strenge beleid vooral hier vorm en voorbeeld moet krijgen. Als Annenborch conformeren we ons daar aan en maken we eigen opvattingen en oplossingen ondergeschikt aan de instructies vanuit de regio. Lees verder.