Indicering

Om professionele hulp, zorg of begeleiding te krijgen is bijna altijd een indicatie nodig. Deze indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Wilt u zorg op particuliere basis, dan is een indicatie niet nodig.

Vergoeding

Vaak is een indicatie ook nodig om zorg vergoed te krijgen. Iedereen kan bijvoorbeeld thuiszorg inkopen bij een particuliere thuiszorginstelling. Maar alleen met een indicatie krijgt u de kosten vergoed.

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke zorg en begeleiding u nodig heeft en de manier waarop u dit wilt. Zij zorgt ook voor de indicatie voor uw zorgverzekeraar en helpt u graag bij het maken van een passende keuze.

Indicering bij Annenborch

Voor een opname bij Annenborch met een verblijfsindicatie (langdurig verblijf) heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Voor bewoners met ernstige geheugenproblematiek hebben we appartementen in een afgesloten afdeling. Hiervoor heeft u echter een BOPZ-indicatie nodig. Deze kunt u ook aanvragen bij het CIZ.

Het adres van het CIZ-kantoor bij u in de buurt vindt u op Centrum Indicatiestelling Zorg . U vindt daar ook folders over de indicatiestelling door het CIZ.

Vragen?

Voor vragen kunt u op werkdagen vanaf 10.30 uur contact opnemen met:

Anita Hooijmans (coördinator intramurale zorg) Telefoon: 073-8519605 E-mail: anita.hooijmans@annenborch.nl

of met:

Marja Theelen, wijkverpleegkundige  Telefoon: 073-8519600 E-mail: marja.theelen@annenborch.nl