Vrienden5 590 296

Vrienden van Annenborch

Stichting Vrienden van Annenborch 

Ouderenzorg Annenborch in Rosmalen wil een plek zijn waar bewoners en cliënten zich thuis voelen en ‘un goeien aard’ hebben. Er is vooral aandacht voor wat nog wél mogelijk is en wat plezier brengt in het leven ondanks de ingrijpende gevolgen van het ouder worden.

Waar zijn we zonder vrienden?

Annenborch is blij met de inzet van de Stichting Vrienden van Annenborch, die gelden werft voor extra voorzieningen die het leven van de bewoners prettig en aangenaam maken. De stichting bestaat uit een hecht team van drie bestuursleden: Tony van der Geld, Jan van Beekveld en Tiny Heijmans. De drijfveer om zich in te zetten voor Annenborch, komt voort uit hun sociale betrokkenheid en ‘goed willen doen voor anderen’. Met veel enthousiasme kijken zij terug op de Scootmobiel Challenge in 2018, waar heel Rosmalen voor uitliep. “Dit gaf niet alleen ons veel energie, maar iedereen die mee organiseerde en deelnam. Wat een geweldig evenement was dat. Dat motiveert ons enorm”, aldus Tiny Heijmans.

Tony van der Geld:

“Annenborch is écht Rosmalen. Ik voel me oprecht betrokken omdat ik veel mensen ken die hier wonen, werken of vrijwilligerswerk doen. Het voelt goed om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren.”

Tiny Heijmans:

“Ik nam me voor om me voor anderen in te zetten zodra ik meer tijd zou krijgen. Ik ben nu met pensioen en draag graag mijn steentje bij aan de Vrienden van Annenborch. Ik krijg veel energie van hetgeen we samen oppakken.”

Jan van Beekveld:

“Voor mij staat ‘samen doen’ centraal bij mijn inzet voor de Vrienden van Annenborch. Ik merk dat we elkaar zo kunnen stimuleren dat we veel voor elkaar krijgen. Meer dan als je het alleen doet. Daar krijg ik voldoening van.”

Wat doet de Stichting Vrienden van Annenborch?

  • Ze zorgt voor naamsbekendheid zodat organisaties die een activiteit organiseren, hun opbrengst doneren aan de vriendenstichting. “Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, zoals de Scootmobiel Challenge. We gebruiken ons netwerk om samen te werken en op tijd Annenborch in beeld te brengen.“
  • Ze realiseert voorzieningen die het leven van bewoners en cliënten prettig maken en veraangenamen, zoals het biljart dat intensief wordt gebruikt door bewoners, buurt en vrijwilligers.

Samen 

Het bestuur bespreekt nieuwe ideeën voor projecten met de directeur/bestuurder en leidinggevenden van Annenborch. Zelf komen ze regelmatig op de locatie waar ze bij bewoners en medewerkers hun behoeften polsen. Tony: “Samen kijken we uiteindelijk waar de behoefte ligt waar de vriendenstichting zich voor in kan zetten. We hebben een fijn contact met elkaar.” Bij de realisatie van evenementen kunnen de Vrienden rekenen op enthousiaste ondersteuning niet alleen de vrijwilligers en medewerkers van Annenborch, maar van heel veel partijen uit de Rosmalense samenleving.

Mooie voorbeelden van evenementen

In de afgelopen jaren heeft de stichting verschillende mooie wensen kunnen realiseren. De financiering komt van de opbrengst van evenementen die de stichting al dan niet (mede) organiseert, particuliere giften en donaties van bedrijven.

Scootmobiel Challenge

Op 16 september 2018 vond op het terrein van Annenborch, voor de deur aan de Hoef, een evenement plaats waar heel Rosmalen nog steeds over praat: De Scootmobiel Challenge. 

De stichting Vrienden van Annenborch initieerde dit evenement waarmee geld werd ingezameld via enthousiaste Rosmalense sponsoren en deelnemers. Honderden belangstellenden uit Rosmalen en omgeving genoten op deze dag van muziek, lekkere hapjes, het prachtige weer en natuurlijk de ludieke scootmobielrace. Wat een fantastisch evenement! 

Dansen op Vinyl

Een ander voorbeeld is ‘Dansen op Vinyl’, een evenement van Satisfaction. Op 25 en 26 augustus 2018 werd het voor de tweede keer gehouden. Zoveel mogelijk bezoekers op de Driesprong in Rosmalen laten genieten van dansen op welke wijze dan ook, is dé doelstelling van ‘Dansen op Vinyl’, voor jong en oud. Dit evenement wordt jaarlijks gekoppeld aan een goed doel. In 2018 voor de Vrienden van Annenborch. Via verzoeknummers en een vrije gift werd een bedrag van maar liefst € 558 opgehaald. Een mooi resultaat dat nog mooier werd toen een anonieme sponsor het bedrag verdubbelde, waardoor € 1116 naar Vrienden van Annenborch kon worden overgemaakt. Geweldig. Bovendien hebben op beide dagen medewerkers en vrijwilligers van Annenborch een steentje bijgedragen om van dit evenement een succes te maken. Iedereen bedankt!

Wilt u vriend worden of contact?

Wilt u vriend worden van Annenborch en een donatie doen? Graag! Gebruik hiervoor onderstaand rekeningnummer

NL 89 RABO 0171925521 t.n.v. Stichting Vrienden van Annenborch. 

Graag met vermelding van uw naam en ‘donatie’.

Voor ideeën, vragen, suggesties of wat dan ook kunt u terecht bij de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Annenborch:

Jan van Beekveld      06 – 30 40 55 83

Tiny Heijmans            06 – 40 38 10 48

Tony van der Geld     06 – 26 90 08 82