Keurmerken

Annenborch heeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Het gaat er om dat onze bewoners, medewerkers en samenwerkingspartners onze kwaliteit hoog waarderen. Daarnaast is het goed om externe deskundigen mee te laten kijken in de keuken. Hieronder vindt u een opsomming van onze keurmerken en waar ze voor staan.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Klik hier voor de volledige rapportage van de hercertificering 2019.                                                          Klik hier voor de volledige rapportage van de hercertificering 2019

Rapport inspectiebezoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ). Klik hier voor het

Gastvrijheid met sterren: In 2014 behaalden we de vierde ster in het kader van gastvrijheidszorg. In 2015 wisten we dit hoge niveau te handhaven en behielden we de vierde ster

CQ index (cliënt en kwaliteit): zeer hoog resultaat.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek: A score (boven landelijk gemiddelde).

Jaarlijks onderzoek door GGD in verband met hygiëne.