Privacy en klachten

Hieronder vindt u informatie over Privacy en Klachten bij Annenborch

Privacy

Voor Annenborch is de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Annenborch streeft ernaar om de privacy van (wijk)bewoners, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener.

Om dit te kunnen waarborgen hebben we een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is een uitwerking van de privacywet en het privacybeleid. Iedere medewerker, vrijwilliger, stagiair of inhuurkracht heeft kennis van dit reglement en handelt hier naar.

Lees meer over privacy > 

Snel naar documenten over privacy:

                                                           ---------------------------------

Klachten

Wij doen onze uiterste best om goede zorg en dienstverlening te leveren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Of dat er iets gebeurt waarover u boos of teleurgesteld bent. Dan vinden wij het belangrijk dat u hierover uw verhaal kunt doen of uw klacht aan ons kenbaar maakt. Dit biedt ons de kans om onze zorg en dienstverlening nog beter te maken. Lees meer over klachten >

Snel naar documenten over klachten: