Klachten

Een klacht? 

Annenborch heeft een klachtenregeling waarin precies vermeld staat welke weg u kunt volgen als een klacht hebt. Misschien bent u alleen ontevreden over iets en vindt u het woord ‘klacht’ veel te ver gaan. In onze regeling bedoelen we met klacht alle soorten van ontevredenheid die u ervaart.

Hulp nodig?

Het heeft onze voorkeur om uw klacht zo dicht mogelijk ‘bij de bron’ kenbaar te maken. Is dit niet mogelijk of vindt u dit moeilijk, roep dan de hulp in van de cliëntvertrouwenspersoon. Deze begeleidt u bij het oplossen van uw onvrede of bij het kenbaar maken ervan in de organisatie. U bereikt hem via clientvertrouwenspersoon@annenborch.nl

Zorgvuldig

Uw klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en u krijgt altijd een antwoord of reactie. Lees alle informatie over het melden van de klachten en hoe wij uw klachten behandelen in onze klachtenregeling.

Meer informatie