De 48 zorgbestuurders vinden dat er in de verkiezingscampagnes te weinig aandacht is voor de zorg. Daarnaast wordt meestal niet het echte verhaal verteld. Saskia van Opijnen, bestuurder van Avoord in West- Brabant, benadrukt: “Het zou jammer zijn als mensen bijvoorbeeld denken dat beloftes over meer geld de problemen in de ouderenzorg gaan oplossen. Dat is gewoon je kop in het zand steken. Want het grootste probleem is het personeelstekort en dat los je niet op met een zak met geld.” De komende jaren zal het aantal 75-plussers blijven toenemen Nu zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75. Over zeven jaar, in 2030, zullen dat er 2,1 miljoen zijn. Dat is 12% van de totale bevolking.

Personeelstekort

Alleen al in Noord-Brabant is er in de nabije toekomst een tekort van ruim 8.000 medewerkers in de ouderenzorg. “Veel partijen pleiten voor meer plekken in verpleeghuizen. Terwijl wij nu zelfs lege appartementen hebben waar mensen zo terecht zouden kunnen, maar we hebben gewoonweg geen personeel”, aldus van der Priem. “Meer verpleeghuizen is dus geen oplossing. Er moet worden gekeken naar hoe de zorg anders kan worden ingericht, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit is niet alleen noodzakelijk, maar ook wat veel ouderen het liefst willen”, zegt van der Priem.

Unieke samenwerking

De 48 organisaties hebben zich na de aangekondigde bezuinigingen van afgelopen zomer verenigd. Marcel van der Priem: “We realiseerden ons dat we allemaal dezelfde boodschap hebben. We moeten gezamenlijk mensen ervan bewust maken dat de zorg voor ouderen gaat veranderen. De oplossingen van vroeger werken niet meer.”

Daarom hebben de ouderenzorgorganisaties besloten de krachten te bundelen. Miranda de Vries bestuurder van Zorggroep Elde Maasduinen: “We willen Brabanders vragen goed na te denken over wat ze zelf willen en kunnen doen voor hun eigen toekomst, maar ook die van hun naasten. Dat is het belangrijkste. Daarnaast roepen we de politiek op belemmerende bureaucratie af te schaffen en financiering in budgetten voor de ouderenzorg te vereenvoudigen. Soms vraagt een goede oplossing meer geld van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en minder inzet vanuit de Wet Langdurige Zorg. Dat is dan in totaal goedkoper, maar dat moet je dan wel kunnen inzetten. De verschillende regels moeten dan een goede oplossing niet belemmeren.”

Kieskompas

Daarom vinden de zorgbestuurders dat kiezers het eerlijke verhaal moeten horen. En dat ze in hun keuze rekening houden met de zorg. “Het is belangrijk om in je stemkeuze rekening te houden met jouw visie op je eigen oude dag. Hoe zie je jezelf als je ouder bent? Welke partij past hier het beste bij?”. Om mensen hierbij te helpen is het kieskompas voor de zorg ontwikkeld. Dit kieskompas is hier te vinden https://www.actiz.nl/een-kieskompas-speciaal-over-de-zorg