We 'zijn' geen zorginstelling, maar hébben een zorg-ínstelling! De liefde voor ons vak en de mens, is voelbaar in alles wat we doen. Samen met andere professionals en vrijwilligers bieden we zorg en ondersteuning aan ouderen in Rosmalen. Of u nu op zoek bent naar goede zorg, hulp thuis, een fijne ontmoeting tijdens dagactiviteiten of een lekkere maaltijd, het kan allemaal!

merkwaarden

missie

Annenborch staat voor gezondheidsbevordering van ouderen in Rosmalen we gaan daarbij uit van vier universele gezondheidsprincipes; lekker eten & drinken, sociale contacten, zin in de dag én bewegen. Omdat ze ‘Jan en alleman’ goed doen, iedere dag weer. Net zoals het behouden van bestaande relaties en het gevoel midden in de samenleving te staan. Een bewoner van Annenborch is en blijft voor ons op de eerste plaats inwoner van Rosmalen. Dat is waar wij ons op richten. Niet op ziekte, en de beheersing ervan.

visie

We staan voor Un goeien aard en zijn een goede buur in de lokale en sociale samenleving van Rosmalen. Een betekenisvolle relatie aangaan, dat is waar Annenborch voor staat.

levensgeluk

Bij Annenborch geloven we in un goeien aard en zijn we een goede buur. Gewoon, omdat dit bijdraagt aan het levensgeluk van ieder mens. En daarmee zeggen we niet dat je ellende weg moet lachen, of verdriet onder het tapijt moet vegen. Verdriet en afscheid horen bij het leven. Juist de mensen die van zorg afhankelijk zijn, laten ons steeds weer zien hoe levensvreugde wint van tegenslag. Reden te meer om er alles, maar dan ook alles aan te doen om elkaar blij te maken. Ja, als het over geluk gaat zijn we bloedserieus.

We nemen dit zo serieus dat we hiervoor een speciaal team ‘kwartiermakers’ in dienst hebben. De kwartiermaker weet als geen ander de behoefte van de client in beeld te brengen en vormt een beeld van de mens, in de breedste zin van het woord, en neemt in de benadering de gezondheidsprincipes als leidraad.

De kwartiermaker is in staat om zowel voor een individu als voor een groep op een professionele manier een passende dag invulling samen met de client vorm te geven en stemmen zo het aanbod aan activiteiten af op de wensen van de mensen.

waarom Annenborch?

Omdat u het niet alleen hoeft te doen. Merkt u dat de ouderdom met gebreken komt, voor u of een familielid. En maakt u zich hier zorgen over of weet u niet hoe het verder moet? Bel ons. Wij denken het liefst vanaf uw eerste vragen met u mee, schroom niet contact met ons op te nemen. Samen kunnen we zoveel meer.

kernwaarden

bij alles wat we doen zijn we:

Zorgzaam

Dat we goede zorg leveren is voor ons vanzelfsprekend. Het is dan ook niet ons vertrekpunt, maar het punt van waaruit we verder gaan. Daarbij werken we samen met familieleden om de best mogelijke zorg te garanderen. Want waarom zouden we veranderen waar iemand blij van wordt en wat al goed ging voordat er extra zorg nodig is?

Naast het leveren van de best mogelijke zorg, hechten we veel waarde aan levensgeluk. We luisteren daarbij naar individuele wensen, die we vertalen naar het grote geheel. Want als iemand een wens heeft, kan het zomaar zijn, dat dit voor meer bewoners geldt. We hebben tenslotte meer overeenkomsten dan verschillen met elkaar.

Oprecht

Het leven is niet alleen maar leuk. We beloven dan ook geen gouden bergen. Wel beloven we te luisteren naar elkaar en te leren van elkaars verschillen. We staan open voor verandering en nieuwe ontwikkelingen. Wanneer iets onmogelijk lijkt, doen we ons best het tóch te realiseren. Blijkt het niet haalbaar dan communiceren we dit eerlijk. We durven onze fouten toe te geven en zeggen ‘sorry’ als dit nodig is.

Enthousiast

We werken met ons hart en doen er alles aan om het u naar de zin te maken. We kennen iedereen bij naam en groeten elkaar. We maken tijd voor plezier. Juist als het moeilijk wordt, zoeken we elkaar op en maken we het bespreekbaar.

dhr. van der Wijst, mw. Steenbakkers-van den Akker, Marion van Schijndel, mw. van der Burgt-van Schijndel, mw. van der Leest-van den Akker
Gastvrij

Bij Annenborch weet je dat je welkom bent. Gastvrijheid zit in ons DNA, je voelt je gezien en gehoord en mag zijn wie je bent. We verwelkomen iedereen met een oprechte glimlach en zorgen voor een gevoel dat je graag nog eens terugkomt.

organisatie

we hebben hart voor de zorg

Goede zorg is voor ons vanzelfsprekend, het is ons startpunt. Daarbij is ons grotere doel gezondheidsbevordering van de inwoners van Rosmalen.

We tonen moed het anders te durven doen. Het welzijn van mensen gaat voor ons, mits goed onderbouwd, voor op interne regels en wet- en regelgeving.

als het over geluk gaat, zijn we bloedserieus.

Door begrip te tonen voor de basisemoties Boos, Bang en Bedroefd, zorgen we voor Blijdschap.
We hebben de verplichting deze emoties op te zoeken, te benoemen en hiervoor Begrip te tonen. En ze om te draaien in een andere beleving, blijdschap.

De kracht van samen en de kracht van de lach zijn daarbij belangrijk. Niet om verdriet of pijn weg te lachen, ze horen bij het leven. Juist door er aandacht voor te hebben kan het verzachten. Waardoor levensvreugde kan winnen van tegenslag.

Want, als het over geluk gaat, zijn we bloedserieus.

Wil je weten wie dit in de praktijk brengt?

jaarverhaal

In ons jaarverhaal vertellen we waar het afgelopen jaar over ging. Hoe we met zijn allen hebben bijgedragen aan un goeien aard van de mensen om ons heen. En hoe we van elkaar geleerd hebben. Naast alle inzichten en verhalen delen we hier ook onze belangrijkste cijfers.

Organisatie
Organisatie

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Annenborch. De Cliëntenraad toetst en controleert het beleid van de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In een aantal gevallen is dat advies bindend.
Wanneer de Cliëntenraad welk recht mag gebruiken is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen.
De Cliëntenraad behandelt geen individuele vragen en/of klachten.
De cliëntenraad bestaat uit mevrouw Hanneke Welten, voorzitter, de heer Wim van Son, vicevoorzitter en de leden mevrouw Annie Pennings, mevrouw Jeanne Verhallen, mevrouw Thea Voss en de heer Sjef Marcelis.
Wilt u meer lezen over de Cliëntenraad:
Lees en download hier het jaarverhaal 2022

Heeft u een vraag of opmerking, voor de Cliëntenraad?

Vrienden van Annenborch

Bestuur:

Tony van der Geld
Jan van Beekveld
Tiny Heijmans
Felix van den Nieuwendijk
Lees meer over onze vrienden

Toezicht en bestuur

Directeur-bestuurder: Janneke Pander is als directeur/bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Annenborch.

Annenborch opereert onder het fiscaal nummer 002864198

Hier vindt u onze (financiële) jaarcijfers terug:

Raad van Toezicht

Dhr. Joost Vroege, voorzitter
Mw. Marjo Onderwater, lid
Dhr. Peter Bosselaar, lid

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Zij ziet er vooral op toe dat de directeur-bestuurder een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de zorginstelling zijn betrokken. Daarnaast ziet de Raad toe op de wijze waarop Annenborch in de samenleving staat en de maatschappelijke doelen dient.  De Raad van Toezicht functioneert conform de “Zorgbrede Governance Code”, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht. Voor de beloning van de toezichthouders geldt de adviesregeling van Raden van Toezicht van Zorginstellingen, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De visie van de Raad van Toezicht kunt u hier lezen.

Hier vindt u de publicatie van de onkostenvergoeding van de Raad van Toezicht:

Ondernemingsraad

Nicole Das, voorzitter
Rianne Claassen, secretaris
Peggy Cissen, lid
Jolanda van Dijk, lid
Elleke Suiskens, lid
Claudia Stravens, lid
Anja van Pinxteren, lid

kwaliteitsvenster

Welzijn is onze belangrijkste graadmeter voor succes en goede kwalitatieve zorg ons vertrekpunt. Voor minder doen we het niet. We volgen daarbij de thema’s in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Om inzicht te geven waar we staan, hoe we onze bewoners centraal stellen en welke verbeterstappen we daarvoor nemen is dit kwaliteitsvenster.

Privacy en klachten

privacy

Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG-privacywetgeving.
De volledig tekst van de verklaring bescherming persoonsgegevens cliënten en de verkorte versie van de verklaring bescherming persoonsgegevens kunt u via de onderstaande links lezen:

klachtenregeling

Een uiting van onvrede of een klacht wordt bij Annenborch beschouwd als een signaal dat de zorg of dienstverlening niet optimaal verloopt en als een suggestie voor verbetering. Doorgaans wordt onvrede al in een vroeg stadium opgelost. Mocht u niet helemaal tevreden zijn, of een klacht hebben, dan kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon voor cliënten is: Annemarie Hopstaken en de vertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang (WZD) is: Nicole Kuijpers.  Zij werken volgens de klachtenregeling Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg en de Wet Zorg en Dwang. U kunt hun bereiken via clientvertrouwenspersoon@annenborch.nl
Mocht dit echter niet lukken dan vindt Annenborch het belangrijk om ook langs de formele weg zorgvuldig om te gaan met een officiële klacht.
Wilt u meer weten over de behandeling van klachten dan kunt u hier onze klachtenregeling doorlezen.

Voor meer informatie over formele klachtenafhandeling verwijzen wij u naar: www.regionaleklachtencommissiezorg.nl

zorgbemiddeling

zorgbemiddeling

Wanneer u of uw naaste extra zorg nodig heeft, kan er veel op u afkomen. Heeft u geen idee waar te beginnen met uw zoektocht. Neem dan contact met ons op, geen vraag is ons te gek. Zelfs wanneer u denkt dat we niet direct aan uw zorgvraag kunnen voldoen horen we het graag. Alleen door de vraag te stellen kunnen we iets voor u betekenen.

sfeer proeven?

Voordat u overgaat tot een aanmelding, is het fijn om persoonlijk kennis te maken. En onze de sfeer en werkwijze te ervaren. We nodigen u graag uit! Neem voor vragen of een rondleiding contact op met de zorgbemiddeling. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze verklaring bescherming persoonsgegevens.

  Alleen op maandag, woensdag en donderdag zijn we telefonisch bereikbaar

  Financiëring

  wij denken graag met u mee!

  Wij bieden een volledig pakket aan ouderenzorg. Zelfs als we iets nog niet in ons aanbod hebben, gaan we kijken hoe we het toch voor u kunnen organiseren. De mogelijkheden en financiering zijn divers. We begrijpen dat het soms wat overweldigend kan zijn. Heeft u vragen, neem dan contact op met Joyce Kruijzen van zorgbemiddeling, tel. 073-8519600 zij denkt graag met u mee over de vele mogelijkheden.

  geschiedenis

  hoe het allemaal begon…

  We nemen u graag mee in het verre verleden… Rosmalen kende toen twee kastelen (burchten), waaronder kasteel Rodenborch. In 1485 trokken de zusters Augustinessen er in en veranderde de naam in Sinte Annenborch. Daarna hebben enkele ander congregaties voor de bejaarden in Rosmalen gezorgd. Toen de nonnen in 1572 terugkeerden naar ’s-Hertogenbosch, werd het klooster afgebroken, nadat het verwoest was in de 80-jarige oorlog. Op de voormalige kasteelheuvel staat nu nog steeds de monumentale Lindeboom. Een boom die ook in onze communicatie-uitingen terugkomt. Deze boom hoort bij Annenborch, zoals Annenborch bij Rosmalen.

  Hij staat synoniem voor groei en de flexibiliteit van het leven met de seizoenen. Ook wij zijn diepgeworteld en kunnen tegen een stootje. En voor beide geldt, door goed onderhoud blijft behouden wat al goed is en is er ruimte voor groei en bloei.

  In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw werd door de Stichting Bejaardenzorg Rosmalen een andere draai aan bejaardenzorg gegeven. De term bejaardenhuis was nog beladen, vanwege de link naar voormalige ‘gestichten en liefdeshuizen’ waar de ouderen werden opgesloten en verbannen uit de gemeenschap. Van het beperken van vrijheden, kwam de nadruk veel meer te liggen op vol in de samenleving blijven staan. Iets wat nu nog steeds een van de belangrijkste uitgangspunten is in onze zorg; betrokken blijven bij de Rosmalense gemeenschap. Onze bewoners blijven in de eerste plaats inwoner van Rosmalen.

  Schrijver Martin Bril heeft een artikel geschreven over ‘onze’ boom, lees het hier.

  Kijk hier voor een interessant filmpje over de ontstaansgeschiedenis van Annenborch. Bron: Heemkundekring Rosmalen.

   

   

   

  Annenborch, voor ‘un goeien aard’

  In 1964 werd tijdens een wedstrijd ‘De Annenborch’ de winnende naam voor de nieuwe woonvoorziening. Volgens de commissaris van de Koningin een zeer gelukkig gekozen naam, omdat een borcht wijst op genegenheid en veiligheid. Hij sprak de wens uit, dat hij hoopte dat de Annenborch tot de laatste snik geluk mag brengen. Iets waar we nog steeds naar handelen.