Annenborch is blij met de inzet van de Vrienden van Annenborch. De stichting bestaat uit een hecht team van vier bestuursleden: Felix van den Nieuwendijk, Jan van Beekveld, Tony van der Geld en Tiny Heijmans. De drijfveer om zich in te zetten voor Annenborch en Un goeien aard, komt voort uit hun sociale betrokkenheid en ‘goed willen doen voor anderen’. Zelf komen ze regelmatig op de locatie waar ze bij bewoners en medewerkers hun behoeften polsen.

Met veel enthousiasme kijken zij bijvoorbeeld terug op de Scootmobiel Challenge waar heel Rosmalen voor uitliep. “Dit gaf niet alleen ons veel energie, maar iedereen die mee organiseerde en deelnam. Wat een geweldig evenement was dat”, aldus Tiny Heijmans.

Tony van der Geld:

“Annenborch is écht Rosmalen. Ik voel me oprecht betrokken omdat ik veel mensen ken die hier wonen, werken of vrijwilligerswerk doen. Het voelt goed om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren.”

Tiny Heijmans:

“Ik nam me voor om me voor anderen in te zetten zodra ik meer tijd zou krijgen. Ik ben nu met pensioen en draag graag mijn steentje bij aan de Vrienden van Annenborch. Ik krijg veel energie van hetgeen we samen oppakken.”

Jan van Beekveld:

“Voor mij staat ‘samen doen’ centraal bij mijn inzet voor de Vrienden van Annenborch. Ik merk dat we elkaar zo kunnen stimuleren dat we veel voor elkaar krijgen. Meer dan als je het alleen doet. Daar krijg ik voldoening van.”

Felix van den Nieuwendijk:

“Maatschappelijk betrokken geeft mij energie. Geïnteresseerd zijn in de ander en ophalen van de behoefte bij jong en oud. Mooi om dit samen met een groepje ‘wijze’ mannen te doen en van betekenis te mogen zijn voor Annenborch.”

Wat doen de Vrienden van Annenborch?
  • Ze zorgt voor naamsbekendheid zodat organisaties die een activiteit organiseren, hun opbrengst doneren aan de vriendenstichting.
  • Ze realiseert voorzieningen die het leven van bewoners en cliënten prettig maken en veraangenamen.
Mooie voorbeelden van evenementen

In de afgelopen jaren heeft de stichting verschillende mooie wensen kunnen realiseren. De financiering komt van de opbrengst van evenementen die de stichting al dan niet (mede) organiseert, particuliere giften en donaties van bedrijven.

Wilt u vriend worden of contact?

Wilt u vriend worden van Annenborch en een donatie doen? Graag! Gebruik hiervoor onderstaand rekeningnummer:
NL 89 RABO 0171925521 t.n.v. Stichting Vrienden van Annenborch.
Graag met vermelding van uw naam en ‘donatie’.

Voor ideeën, vragen, suggesties of wat dan ook kunt u terecht bij de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Annenborch:
Jan van Beekveld 06 – 30 40 55 83
Tiny Heijmans 06 – 40 38 10 48
Tony van der Geld 06 – 26 90 08 82
Felix van den Nieuwendijk 06-33722612

Bekijk hier het beleidsplan van de Vrienden van Annenborch voor meer achtergrondinformatie.