Annenborch geslaagd voor nieuwe HKZ norm

Vol trots en met ontzettend veel genoegen kunnen wij meedelen dat wij in het eindoordeel van extern auditor Loes Hoekstra te horen hebben gekregen dat wij als Annenborch voldoen aan de nieuwe HKZ-norm!

Met deze nieuwe norm, werden niet alleen de interne werkprocessen beoordeeld, maar ook de cultuur en de strategie van de Annenborch. Wij hadden vooraf bedacht op die punten onder de norm te scoren, omdat we daar nog maar pas met ons allen mee zijn begonnen. Heeft ze zelfs daar geen afwijkingen kunnen constateren, zijn we met vlag en wimpel geslaagd!

Loes Hoekstra komt in veel organisaties en was bij de Annenborch zichtbaar onder de indruk van een groot aantal elementen. Het rapport volgt nog, maar vrij vertaald heb ik haar horen zeggen dat de kwaliteit van de Annenborch in alles doorklinkt en noemde ze drie belangrijke oorzaken daarvoor:

1.Wat knap hoe medewerkers hun eigen belang weten te schikken naar het gemeenschappelijke belang, omdat ze dat als winstperspectief beschouwen

2.Wat uniek om te zien hoe de abstracte voornemens concreet vertaald worden in alle teams in jaarplannen

3.Wat bijzonder om zowel ruimte voor inspiratie, professionaliteit, creativiteit te bemerken en tegelijkertijd het kader van wet- en regelgeving als leidend te ervaren 

Volgens haar was het gevolg van al die inzet dat de sfeer, de dynamiek en de gemoedstoestand in de Annenborch weldadig aandoet voor alle mensen die ze aantrof. 

Kortom, het is aantoonbaar geregeld hier in onze organisatie dat wij het nieuwe HKZ-certificaat verdiend hebben! Natuurlijk moet het nog allemaal officieel bevestigd worden, maar dat is alleen maar meer reden voor een feestelijk ceremonieel bij de uitreiking